ɴɢʜɪ áɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ s.á.ᴛ ʜạɪ ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴠì ɴɢʜĩ ʙị “ʙỏ ʙùᴀ”

ᴛʀưᴀ 𝟷𝟹/𝟽, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴛử ᴛʜɪ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ áɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã ᴛâɴ ǫᴜᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ʜớɴ ǫᴜảɴ.
sự ᴋɪệɴ: ᴛɪɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ
ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹ʜ sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴀɴʜ ᴠũ ᴠăɴ ʟưᴜ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟹) ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴄủᴀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʀᴜộᴛ ʟà ᴠũ ᴠăɴ ɴʜư (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷, ᴛʀú ᴛạɪ xã ᴛâɴ ǫᴜᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ʜớɴ ǫᴜảɴ, ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ) ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ “ᴀɴʜ ơɪ, ᴛʜᴀ ʟỗɪ ᴄʜᴏ ᴛʜằɴɢ ᴇᴍ ʙấᴛ ʜɪếᴜ ɴàʏ, ᴄó ʟẽ ᴇᴍ đã ʙị ʙỏ ʙùᴀ…, ɴêɴ ᴇᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ᴋʜỏɪ…”.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, ᴀɴʜ ʟưᴜ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ ɴêɴ ʟậᴘ ᴛứᴄ đếɴ ɴʜà ɴʜư để ʜỏɪ ʀõ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴋʜɪ đếɴ ɴʜà ᴄủᴀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, ᴀɴʜ ʟưᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ, sᴀᴜ đó ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ

ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛâɴ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ɴʜà ᴠũ ᴠăɴ ɴʜư để xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʙảᴏ ᴠệ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ɢâʏ áɴ. ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜị ᴛ.ʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ᴛʀú ấᴘ xạᴄ ʟâʏ, xã ᴛâɴ ǫᴜᴀɴ). ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ 𝟷 ᴄâʏ sắᴛ, ɴɢʜɪ ʟà ʜᴜɴɢ ᴋʜí ɢâʏ áɴ.

Đếɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟾ʜ𝟸𝟶 sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ ᴛʜì ᴠũ ᴠăɴ ɴʜư ʀᴀ đầᴜ ᴛʜú, ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đã sáᴛ ʜạɪ ɴɢườɪ ʏêᴜ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴạɴ ɴʜâɴ ʜ ᴠà ᴠũ ᴠăɴ ɴʜư sốɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ. ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đã xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.