ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴍᴀssᴀɢᴇ ᴛʜú ɴʜậɴ ᴛʜᴜê sáᴛ ᴛʜủ ɢ.ɪ.ế.ᴛ ᴄʜồɴɢ ᴠì ʙị ᴘʜảɴ ʙộɪ

𝟾 ɴăᴍ sᴀᴜ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ, ɴɢườɪ ᴠợ đã ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʟà ᴄʜủ ᴍưᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ ɴàʏ.
sự ᴋɪệɴ: ᴛɪɴ ɴóɴɢ
ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ đẫᴍ ᴍáᴜ

ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴍớɪ đâʏ đã ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ 𝟺𝟷 ᴛᴜổɪ ᴄó ᴛêɴ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴛʜᴏɴɢᴋʜᴀᴍ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ʀồɪ ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ sᴜốᴛ 𝟾 ɴăᴍ ǫᴜᴀ. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴄô.

ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴍᴀssᴀɢᴇ ᴛʜú ɴʜậɴ ᴛʜᴜê sáᴛ ᴛʜủ ɢɪếᴛ ᴄʜồɴɢ ᴠì ʙị ᴘʜảɴ ʙộɪ – 𝟷

ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴛʜᴏɴɢᴋʜᴀᴍ (ᴘʜảɪ) ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜồɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ, ɴɢườɪ ᴠợ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơɴ ᴛứᴄ ɢɪậɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜᴜê sáᴛ ᴛʜủ ɢɪếᴛ ᴄʜồɴɢ ᴠà sᴀᴜ đó ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ. ɴʜưɴɢ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ sᴀᴜ 𝟾 ɴăᴍ, ɴɢườɪ ᴠợ đã ʙị ᴄảɴʜ sáᴛ ʙắᴛ ɢɪữ ở ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ.

ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ đẫᴍᴍ áᴜ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺 ở ᴛỉɴʜ sᴜʀᴀᴛ ᴛʜᴀɴɪ. ᴋʜɪ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ʙị ɢɪếᴛ ᴄʜếᴛ, ᴄảɴʜ sáᴛ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà đưᴀ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴠàᴏ ᴅɪệɴ ᴛìɴʜ ɴɢʜɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ đã ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ. ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛʀᴜʏ ɴã ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺 ᴄủᴀ ᴛòᴀ áɴ ǫᴜậɴ ᴄʜᴀɪʏᴀ ở ᴛỉɴʜ sᴜʀᴀᴛ ᴛʜᴀɴɪ

sᴜốᴛ 𝟾 ɴăᴍ sᴀᴜ đó, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʙɪếᴛ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴄủᴀ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ. ᴄʜᴏ ᴛớɪ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄảɴʜ sáᴛ đã ᴛìᴍ ʀᴀ ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ. ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴍᴀssᴀɢᴇ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ở ᴛʜủ đô ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ.

ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢᴀʏ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ɴơɪ ᴄô ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ. ʙɪếᴛ đượᴄ đɪềᴜ ɴàʏ, ᴄáᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ʜếᴛ sứᴄ ʙấᴛ ɴɢờ.

ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄảɴʜ sáᴛ, ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ đượᴄ ᴄʜᴏ đã ᴄʜɪ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʙᴀʜᴛ (ɢầɴ 𝟼𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ) để ᴛʜᴜê sáᴛ ᴛʜủ ɢɪếᴛ ᴄʜồɴɢ. sáᴛ ᴛʜủ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴄòɴ ʟấʏ ᴄắᴘ ᴄʜɪếᴄ ᴠòɴɢ ᴄổ ʙằɴɢ ᴠàɴɢ ᴄùɴɢ ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʟăɴɢ ɴʜăɴɢ

ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄảɴʜ sáᴛ, ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ 𝟾 ɴăᴍ ᴛʀướᴄ. ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ đã sốɴɢ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ đượᴄ 𝟷𝟷 ɴăᴍ ᴛʜì ᴄô ᴛᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜồɴɢ ɴɢᴏạɪ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴋʜáᴄ.

ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠậʏ, ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴄʜồɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ʙắᴛ đầᴜ đáɴʜ đậᴘ, ʟàᴍ ᴅụɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴛ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛứᴄ ɢɪậɴ.

sự ᴘʜẫɴ ɴộ ᴄủᴀ ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴄàɴɢ ʙị đẩʏ ʟêɴ đỉɴʜ đɪểᴍ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ ᴄòɴ ᴍᴀɴɢ ᴛɪềɴ ᴍà ᴠợ ᴠấᴛ ᴠả ᴋɪếᴍ đượᴄ đɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ. ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄãɪ ɴʜᴀᴜ ᴠà ᴍỗɪ ʟầɴ ɴʜư ᴠậʏ ᴄô ʟạɪ ʙị ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴄô

ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʀấᴛ ʏêᴜ ᴄʜồɴɢ ɴʜưɴɢ ʙị ʟᴜôɴ sợ ʜãɪ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ɴàᴏ đó sẽ ʙị ᴀɴʜ ᴛᴀ ɢɪếᴛ ᴄʜếᴛ ᴠì ᴄʜồɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ súɴɢ ʙêɴ ɴɢườɪ. “ᴛôɪ ᴘʜảɪ ɢɪếᴛ ᴄʜồɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ɢɪếᴛ ᴛôɪ”, ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴠớɪ ᴄảɴʜ sáᴛ.

ᴅᴏ đó, ᴄʜᴀʀᴏᴇɴsʀɪ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ đã ᴛʜᴜê sáᴛ ᴛʜủ ɢɪếᴛ ᴄʜồɴɢ. sᴀᴜ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đã ʙỏ ᴛʀốɴ ʟêɴ ᴛʜủ đô ʙᴀɴɢᴋᴏᴋ, ʟàᴍ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ 𝟺𝟷 ᴛᴜổɪ đᴀɴɢ ʙị ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴛộɪ ᴄʜủ ᴍưᴜ ɢɪếᴛ ᴄʜồɴɢ, ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴠà ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ ʟᴜậᴛ ᴠề súɴɢ. ᴄảɴʜ sáᴛ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ʀõ ᴍộᴛ số ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đưᴀ ᴠụ áɴ ʀᴀ xéᴛ xử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.