ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ đưᴀ ʀᴀ ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ đáɴɢ sợ đốɪ ᴠớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ

ᴄảɴʜ ʙáᴏ đáɴɢ sợ ᴠừᴀ đượᴄ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ đưᴀ ʀᴀ ʟɪệᴜ ᴄó ᴋʜɪếɴ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴘʜảɪ ᴄʜùɴ ʙướᴄ?
ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ đưᴀ ʀᴀ ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ đáɴɢ sợ đốɪ ᴠớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ
ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ đã đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴄảɴʜ ʙáᴏ đáɴɢ sợ đốɪ ᴠớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ɢầɴ đâʏ. ɴʜà ʙáᴏ ɴɢườɪ ᴀɴʜ ʀᴀᴄʜᴇʟ ʜᴀɢᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ đăɴɢ ᴛʀêɴ ᴛờ ᴅᴀɪ

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ɢặᴘ ᴠớɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄáᴄ ᴘʜᴇ ᴘʜáɪ ᴄủᴀ ᴅᴜᴍᴀ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ (ᴛứᴄ ʜạ ᴠɪệɴ ɴɢᴀ), ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ đã ɴóɪ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜế ɢɪớɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠàᴏ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄủᴀ ɴướᴄ ɴàʏ ᴠớɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ.

ᴛʜᴇᴏ ɴʜậɴ xéᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ʙáᴏ ʀᴀᴄʜᴇʟ ʜᴀɢᴀɴ, ᴍộᴛ số ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴɢᴀ ɴɢʜᴇ ᴄó ᴠẻ ᴋʜá ʜàᴏ ʜứɴɢ ᴠà ᴄʜứᴀ đựɴɢ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ đɪệᴘ ᴄầɴ đượᴄ xᴇᴍ xéᴛ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴋỹ ʟưỡɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴛáᴄ ɢɪả ᴄủᴀ ʙàɪ ᴠɪếᴛ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ấɴ ʙảɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ, ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜᴀɢᴀɴ: “ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ɴɢᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ đã đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠô ᴄùɴɢ đáɴɢ sợ”.

ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ Đɪệɴ ᴋʀᴇᴍʟɪɴ đã ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴄʜâᴍ ɴɢòɪ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ʀằɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ɴʜư ᴠậʏ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛốᴛ đẹᴘ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜởɪ xướɴɢ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ sự ᴄʜú ý đếɴ ᴛᴏᴀɴ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ɴʜằᴍ đáɴʜ ʙạɪ ɴɢᴀ ᴛʀêɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʀườɴɢ. Đáᴘ ʟạɪ đɪềᴜ ɴàʏ, ôɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ đã ᴛʜốᴛ ʟêɴ ᴄâᴜ sᴀᴜ: “ᴛôɪ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ɢì, ʜãʏ ᴄứ để ʜọ ᴛʜử”.

ᴘᴜᴛɪɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴóɪ ᴍộᴛ đɪềᴜ ᴍà ɴɢườɪ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍụᴄ ᴄủᴀ ᴛờ ᴅᴀɪʟʏ ᴍɪʀʀᴏʀ ᴄᴏɪ ʟà ʟờɪ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ʟạɴʜ ʟùɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ᴠà ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ. Ôɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ʀằɴɢ ɴɢᴀ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʙắᴛ đầᴜ ʙấᴛ ᴄứ đɪềᴜ ɢì ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ở ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

“ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴêɴ ʙɪếᴛ ʀằɴɢ ɴʜìɴ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ sự ʙắᴛ đầᴜ ʙấᴛ ᴄứ đɪềᴜ ɢì ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʜựᴄ sự ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴛʀêɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʀườɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ”, ɴʜà ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴛờ ᴅᴀɪʟʏ ᴍɪʀʀᴏʀ ᴅẫɴ ʟờɪ ôɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ ᴄũɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ʙỏ ǫᴜᴀ ᴄʜủ đề ᴠề ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴄủᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ. ᴛʜᴇᴏ ɴʜà ʟãɴʜ đạᴏ ɴướᴄ ɴɢᴀ, ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʜạɴ ᴄʜế ᴋɪɴʜ ᴛế ᴄủᴀ ᴍỹ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ᴍɪɴʜ đã ᴋʜôɴɢ đạᴛ đượᴄ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɴʜư ʜọ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ.

ʜậᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴋɪɴʜ ᴛế đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴀ đᴀɴɢ ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ, đɪềᴜ ɴàʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴʜư ɴʜữɴɢ ɢì ᴍà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜởɪ xướɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴɢᴀ ᴛừɴɢ ᴛʀôɴɢ đợɪ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ʟờɪ ɴóɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ǫᴜốᴄ ᴛế, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴠề ᴠɪệᴄ ɴướᴄ ɴɢᴀ ᴄʜưᴀ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ǫᴜâɴ sự ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʜựᴄ sự ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴛʀêɴ ᴄʜɪếɴ ᴛʀườɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ʙố ᴛừ ᴋʏɪᴠ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛìɴʜ ʙáᴏ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ɴɢᴀ đã ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛổɴ ᴛʜấᴛ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢʜìɴ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó số ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ʟà 𝟹𝟼 ɴɢʜìɴ, ᴄùɴɢ ᴠô số ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛáᴄ ᴄʜɪếɴ đã ʙị ᴘʜá ʜủʏ ʜᴀʏ ʙắᴛ ɢɪữ ʟàᴍ ᴄʜɪếɴ ʟợɪ ᴘʜẩᴍ.

ᴄᴏɴ số ᴛʀêɴ ᴄó ᴛʜể ᴄᴀᴏ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ᴛʜựᴄ ᴛế ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴘʜủ ɴʜậɴ ǫᴜâɴ độɪ ɴɢᴀ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ʜứɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ở ᴍứᴄ ᴄựᴄ ᴋỳ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ɴếᴜ đó ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴘʜảɪ ʟà “ʙắᴛ đầᴜ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ” ɴʜư ôɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ ɴóɪ ᴛʜì ᴛʜậᴛ ᴋʜó ᴛɪɴ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴʜữɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴍặᴄ ᴅù ᴄó ᴛáᴄ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ ᴛâʏ ɴʜưɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʜɪệᴛ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴅĩ ɴʜɪêɴ ᴠẫɴ ʟà ɴɢᴀ, ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴛʀườɴɢ ᴋỳ, ᴍᴏsᴋᴠᴀ ᴋʜó ʟòɴɢ đủ ᴛɪềᴍ ʟựᴄ để ᴄʜạʏ đᴜᴀ ᴄùɴɢ ᴍỹ ᴠà ᴄáᴄ đồɴɢ ᴍɪɴʜ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.