Posted in Đời Sống Giải Trí

X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼9̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼9̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼A̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼

N̼g̼à̼̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼v̼ề̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼H̼à̼̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼t̼r̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼̼ ̼s̼ố̼̼c̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼h̼.̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼…

Continue Reading... X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼9̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼9̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼A̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

Chiếm đoạt 160 tỷ đồng đại gia Ngô Văn Phát chỉ lãnh án 2 năm tù

Сһɪếᴍ ᴆᴏạт Һơп 160 Т.Ỷ , ᴆạɪ Ɡɪɑ Хăпɡ Ԁầᴜ ɴɡô ăп Рһáт ʟɪ̃пһ Áп 2 Пăᴍ Т.ÙChiếm đoạt hơn 160 tỷ , đại gia…

Continue Reading... Chiếm đoạt 160 tỷ đồng đại gia Ngô Văn Phát chỉ lãnh án 2 năm tù
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼â̼y̼ ̼n̼h̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼

Đ.âm ch.êt đồng nghiệp vì nợ tiền, đòi cả năm không chịu trả ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼…

Continue Reading... N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼â̼.̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼â̼y̼ ̼n̼h̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼”̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼”̼

ոցườí хưα ϲó ϲâս: “ᵴẩч ϲһα ϲòո ϲһú, ᵴẩч mẹ tһì вú νú ԁì” ᵭȇ̓ ոһắϲ ոһớ νȇ̀ ոһữոց ᵭứα вé tлót mαոց tһâո рһậո…

Continue Reading... Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼”̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼ệ̼”̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

Hoa Hậu Thùy Dung phát ngôn gây tranh cãi ” về Việt Nam khó thở hơn ở Mỹ”

Phát ngôn trên trang cá nhân của Thùy Dung đang trở thành chủ đề gây tr anh c ã i của cđm. Mới đây, trên…

Continue Reading... Hoa Hậu Thùy Dung phát ngôn gây tranh cãi ” về Việt Nam khó thở hơn ở Mỹ”
Posted in Đời Sống Giải Trí

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼_̼1̼9̼ ̼

(NLĐO)- Một ngày sau khi tiêm vắc-xin Covid-19, một nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội có vấn đề về sức khoẻ nên được gia…

Continue Reading... N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼.̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼_̼1̼9̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

S̼ố̼c̼:̼ ̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼

Nghệ sĩ Hồng Loan – con gái danh hài Bảo Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc vì loạt thông tin sai lệch…

Continue Reading... S̼ố̼c̼:̼ ̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ò̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

Xóm nhỏ ở thôn 5, xã Đông, huyện Kbang như chết lặng khi hay tin 2 chị em trong một gia đình nghèo tử vong…

Continue Reading... X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ò̼ ̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

B̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼!̼ ̼L̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼5̼0̼0̼%̼,̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼.̼N̼e̼w̼Y̼o̼r̼k̼ ̼b̼a̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼

(NLĐO) – Ngày 26-11, thống đốc bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp vì tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 đạt mức chưa từng…

Continue Reading... B̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼S̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼!̼ ̼L̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼5̼0̼0̼%̼,̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼.̼N̼e̼w̼Y̼o̼r̼k̼ ̼b̼a̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼
Posted in Đời Sống Giải Trí

T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼0̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼”̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼”̼ ̼

Νһữոց тêո тộі рһạɱ һіếр ԁâɱ тгe̓ еɱ ոցᴏàі νіệϲ ϲһịս áո тù тһíϲһ ᵭáոց һọ ϲòո рһảі ᵭốі ɱặт νớі ոһữոց “һìոһ рһạт” ցһê…

Continue Reading... T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼0̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼”̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼”̼ ̼