Bí thư Thanh Hóa yêu cầu thành viên BCĐ chống tham nhũng phải trong sạch

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng yêu cầu từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, liêm, dũng, chính, trực, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực…

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá khẳng định, phòng chống tham nhũng, tiêu cực không ngại bất cứ lực cản nào.
Chiều 26/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan, sai; nghiêm minh, nhưng cũng phải nhân văn, nhân ái, có lý, có tình…đảm bảo các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục, khẩu phục, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng yêu cầu: “Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, hoạt động của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, cần phải tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, phối hợp công tác với nhau nhịp nhàng. Từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo phải gương mẫu, liêm, dũng, chính, trực, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực; phải là những tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản nào, phải là điểm tựa, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Thanh Hoá là 1 trong những tỉnh, thành phố thành sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng ban.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.