Posted in Tâm sự

H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ư̼.ỡ̼n̼.g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼.e̼o̼ ̼c.ổ̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼â̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼…

Continue Reading... H̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ư̼.ỡ̼n̼.g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼.e̼o̼ ̼c.ổ̼ ̼
Posted in Tâm sự

L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼

“̼B̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼…

Continue Reading... L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼.m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼
Posted in Đời Sống Tâm sự

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼ t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼…

Continue Reading... N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼.h̼ế̼t̼
Posted in Giải Trí Tâm sự

3 “ảo mộng tình yêu” thường gặp, lúc tỉnh ra mới biết là ác mộng

Trong tình yêu có những ảo mộng chập chờn có thể nhấn chìm mọi cô nàng trót ngủ mơ. Vậy làm sao để thức tỉnh…

Continue Reading... 3 “ảo mộng tình yêu” thường gặp, lúc tỉnh ra mới biết là ác mộng