Posted in Tin Quốc Tế

S̼ố̼c̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ó̼

T̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼…

Continue Reading... S̼ố̼c̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ó̼
Posted in Tin Quốc Tế

C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼đ.uối nước”̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼tư? nạn”̼

Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼x̼i̼c̼ô̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼…

Continue Reading... C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼”̼đ.uối nước”̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼tư? nạn”̼
Posted in Tin Quốc Tế

Bẫy chuột bằng bờ ao, chỉ bò vào không ra được, ông nông dân thu nhập 60-70 triệu đồng/tháng

Chuột bò vào ao tìm thức ăn nhưng không thể bò ngược ra ngoài được, bắt buộc trở thành thức ăn cho rắn hổ hành….

Continue Reading... Bẫy chuột bằng bờ ao, chỉ bò vào không ra được, ông nông dân thu nhập 60-70 triệu đồng/tháng
Posted in Tin Quốc Tế

V̼ợ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼…

Continue Reading... V̼ợ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼
Posted in Tin Quốc Tế

Tại nạn thảm khốc ở Đài Loan: xe lửa trật đường ray, 36 người chết, 72 người bị thương

Ngày 2-4, một đoàn tàu bị trật đường ray trong hầm ở phía đông Đài Loan. Theo lãnh đạo ngành giao thông, ít nhất 36…

Continue Reading... Tại nạn thảm khốc ở Đài Loan: xe lửa trật đường ray, 36 người chết, 72 người bị thương
Posted in Tin Quốc Tế

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼.̼u̼n̼g̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼…

Continue Reading... B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼.̼u̼n̼g̼
Posted in Tin Quốc Tế

P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼

M̼a̼h̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼A̼h̼i̼r̼w̼a̼r̼,̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼…

Continue Reading... P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ậ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼0̼ ̼đ̼ộ̼
Posted in Tin Quốc Tế

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼

T̼ừ̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼…

Continue Reading... C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼.̼á̼m̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼
Posted in Tin Quốc Tế

R̼.ơ̼i̼ ̼l̼.ệ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼

“̼B̼ố̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼”̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼…

Continue Reading... R̼.ơ̼i̼ ̼l̼.ệ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼.̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼
Posted in Tin Quốc Tế

S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼

L̼i̼n̼a̼ ̼M̼e̼d̼i̼n̼a̼ ̼-̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼…

Continue Reading... S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼