Đ.â.ᴍ ᴘʜó ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠì ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ xᴇ ᴍáʏ

ᴛᴛᴏ – ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟶-𝟽, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋʜáɴʜ ᴠĩɴʜ (ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘʜó ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋʜáɴʜ ᴛʜàɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴋʜáɴʜ ᴠĩɴʜ đᴀɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ đưᴀ xᴇ ᴍáʏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠề ᴛʀụ sở ᴛʜì ʙị ᴋẻ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đâᴍ ᴛử ᴠᴏɴɢ.
ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛʜượɴɢ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙị đâᴍ ᴋʜɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ
ʙị ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɢɪấᴜ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢườɪ ʀúᴛ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴄôɴɢ ᴀɴ
ᴋʜởɪ ᴛố ᴋẻ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴛá ᴄôɴɢ ᴀɴ

ʜồ ᴍɪɴʜ Đạᴛ, ɴɢườɪ đã đâᴍ ᴄʜếᴛ ᴘʜó ᴄôɴɢ ᴀɴ xã – Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ

ᴛʜᴇᴏ đó, ʜồ ᴍɪɴʜ Đạᴛ (𝟸𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ xã ᴋʜáɴʜ ᴛʀᴜɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴋʜáɴʜ ᴠĩɴʜ) ʟà ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đâᴍ ᴄʜếᴛ ᴛʜượɴɢ úʏ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ʏêɴ – ᴘʜó ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋʜáɴʜ ᴛʜàɴʜ. ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ ᴛʜụ ʟý, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟿-𝟽, Đạᴛ sử ᴅụɴɢ xᴇ ᴍáʏ độ ᴄʜế ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ɴêɴ đã ʙị ᴛʜượɴɢ úʏ ʜᴏàɴɢ ᴠăɴ ʏêɴ ᴄùɴɢ ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋʜáɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đưᴀ xᴇ ᴠị ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴋʜáɴʜ ᴛʜàɴʜ để xử ʟý, Đạᴛ đã đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ ᴠà ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴛʜượɴɢ úʏ ʏêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ áɴ, Đạᴛ ʟấʏ ʟạɪ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠà ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. Đếɴ 𝟿ʜ sáɴɢ 𝟷𝟶-𝟽, Đạᴛ đã ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋʜáɴʜ ᴠĩɴʜ ʙắᴛ ɢɪữ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄăɴ ɴʜà ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴋʜáɴʜ ᴠĩɴʜ, ǫᴜᴀ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đầᴜ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ xᴇ ᴍáʏ, Đạᴛ xɪɴ ᴛʜượɴɢ úʏ ʏêɴ ʙỏ ǫᴜᴀ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ.

ʙựᴄ ᴛứᴄ, Đạᴛ ᴄʜạʏ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ, ɴʜâɴ ʟúᴄ ᴛʜượɴɢ úʏ ʏêɴ đɪ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ, ᴛêɴ ɴàʏ đã ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴀɴʜ ʏêɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, Đạᴛ ʟà ɴɢườɪ ᴄâᴍ, đɪếᴄ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.