Đứᴄ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴠì đườɴɢ ốɴɢ ᴅẫɴ ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ ɴɢᴀ

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ Đứᴄ ʜʏ ᴠọɴɢ sẽ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴍộᴛ ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴéɴ ᴋʜí ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để ᴅᴜʏ ᴛʀì đườɴɢ ốɴɢ ᴅẫɴ ᴋʜí ᴅòɴɢ ᴄʜảʏ ᴘʜươɴɢ ʙắᴄ 𝟷, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʟạɪ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴏᴛᴛᴀᴡᴀ ᴋʜôɴɢ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɴàʏ.
Đứᴄ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɢᴀʏ ɢắᴛ ᴠì đườɴɢ ốɴɢ ᴅẫɴ ᴋʜí đốᴛ ᴄủᴀ ɴɢᴀ
ᴄáᴄ đườɴɢ ốɴɢ ᴅẫɴ ᴋʜí ɴᴏʀᴅ sᴛʀᴇᴀᴍ 𝟷 ở ʟᴜʙᴍɪɴ, Đứᴄ

(Ảɴʜ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs)

Đứᴄ ʜôᴍ 𝟾/𝟽 ɴʜấɴ ᴍạɴʜ sẽ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ đượᴄ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴàʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜí ᴛʀáɴʜ để ᴏᴛᴛᴀᴡᴀ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ.

ɢɪữᴀ ʟúᴄ Đứᴄ đᴀɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ɴăɴɢ ʟượɴɢ đᴀɴɢ ᴄạɴ ᴅầɴ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ đã ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ʙᴇʀʟɪɴ ɴʜượɴɢ ʙộ ɴɢᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴏsᴄᴏᴡ đổ ʟỗɪ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ɢɪảᴍ ʟà ᴅᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴅᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ɢɪữᴀ ʟúᴄ xᴜɴɢ độᴛ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴéɴ ᴋʜí ᴛʀêɴ ʜɪệɴ đᴀɴɢ đượᴄ ʙảᴏ ᴛʀì ᴛạɪ ᴍộᴛ địᴀ đɪểᴍ ở ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴛʜᴜộᴄ sở ʜữᴜ ᴄủᴀ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜổɴɢ ʟồ sɪᴇᴍᴇɴs ᴄủᴀ Đứᴄ. ɴɢườɪ ᴋʜổɴɢ ʟồ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ɴɢᴀ ɢᴀᴢᴘʀᴏᴍ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪệᴄ ʙảᴏ ᴛʀì ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴàʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴋʜɪếɴ ɴɢᴀ ɢɪảᴍ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴋʜí đốᴛ ᴄʜᴏ Đứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʙᴇʀʟɪɴ đᴀɴɢ đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

ʙᴇʀʟɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴠớɪ ᴏᴛᴛᴀᴡᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛᴜầɴ ɢầɴ đâʏ để đảᴍ ʙảᴏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴàʏ ᴛʀở ʟạɪ ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴍà ᴋʜôɴɢ để ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴀ.

ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴠɪêɴ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ Đứᴄ sᴛᴇғғᴇɴ ʜᴇʙᴇsᴛʀᴇɪᴛ ʜôᴍ 𝟾/𝟽 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙᴇʀʟɪɴ – ᴠốɴ đᴀɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴠề ᴍộᴛ ᴘʜɪêɴ ʙảᴏ ᴛʀì đườɴɢ ốɴɢ ᴋéᴏ ᴅàɪ ʜơɴ ɴữᴀ – đã ɴʜậɴ đượᴄ “ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ” ᴛừ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ. ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ Đứᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó đề xᴜấᴛ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴄó ᴛʜể ɢửɪ ᴛʜẳɴɢ ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴéɴ ᴋʜí ᴛớɪ ʙᴇʀʟɪɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠì ɢửɪ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ ʜᴀʏ ᴛậᴘ đᴏàɴ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ɢᴀᴢᴘʀᴏᴍ, để ᴛʀáɴʜ ʙị ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ.

ᴅù ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴠấɴ đề ʙảᴏ ᴛʀì ʟà ʟý ᴅᴏ ᴋʜɪếɴ ɴɢᴀ ᴄắᴛ ɢɪảᴍ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɴʜưɴɢ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đưᴀ ᴄáᴄ ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴéɴ ᴋʜí ᴛʀở ʟạɪ sẽ ᴋʜɪếɴ ᴍᴏsᴄᴏᴡ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛăɴɢ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ.

ʙộ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xᴇᴍ ᴠɪệᴄ đưᴀ ʟạɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɴàʏ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ ᴄó ʙị ᴄᴀɴᴀᴅᴀ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ʟạɪ ᴛᴜᴀʙɪɴ ɴéɴ ᴋʜí ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴄʜᴏ đườɴɢ ốɴɢ ᴋʜí đốᴛ ɴᴏʀᴅ sᴛʀᴇᴀᴍ 𝟷.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ʟạɪ ᴛᴜᴀʙɪɴ ᴄʜᴏ Đứᴄ, ᴍà ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ”, ɢɪáᴍ đốᴄ đɪềᴜ ʜàɴʜ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛảɪ ᴋʜí ᴏɢᴛsᴜ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ sᴇʀɢɪʏ ᴍᴀᴋᴏɢᴏɴ ᴠɪếᴛ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ. Ôɴɢ ᴍᴀᴋᴏɢᴏɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ đườɴɢ ốɴɢ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ đủ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ᴋʜí đốᴛ ᴛớɪ Đứᴄ để ʙù đắᴘ ᴄʜᴏ sự ᴄắᴛ ɢɪảᴍ ɴɢᴜồɴ ᴄᴜɴɢ ᴛừ ɴɢᴀ, ᴠà ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴛʜêᴍ ʀằɴɢ “ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛốɴɢ ᴛɪềɴ ᴛừ Đɪệɴ ᴋʀᴇᴍʟɪɴ”.

ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʜồɪ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟻 đề ɴɢʜị Đứᴄ ᴅừɴɢ ʜᴏặᴄ ᴄắᴛ ɢɪảᴍ ᴄáᴄ ᴅòɴɢ ᴋʜí đốᴛ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ đườɴɢ ốɴɢ ɴᴏʀᴅ sᴛʀᴇᴀᴍ 𝟷, ᴛᴜʏêɴ ʙố sẵɴ sàɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛᴜʏếɴ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế.

“ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄó ᴛʜể ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ɴʜư ɴᴏʀᴅ sᴛʀᴇᴀᴍ 𝟷”, ôɴɢ ᴍᴀᴋᴏɢᴏɴ ɴóɪ, đề ᴄậᴘ đếɴ đườɴɢ ốɴɢ ʏᴀᴍᴀʟ đɪ ǫᴜᴀ ʙᴀ ʟᴀɴ ɴʜưɴɢ ᴛʀêɴ đó ɴɢᴀ đã áᴘ đặᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴄủᴀ ʀɪêɴɢ ᴍìɴʜ.

ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ, ʏᴜʀɪʏ ᴠɪᴛʀᴇɴᴋᴏ, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ɴᴀғᴛᴏɢᴀᴢ, ᴄáᴏ ʙᴜộᴄ ɢᴀᴢᴘʀᴏᴍ ʜạɴ ᴄʜế ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴋʜí đốᴛ ᴄʜᴏ ᴄʜâᴜ Âᴜ “ᴠì ɴʜữɴɢ ʟý ᴅᴏ xᴀ ᴠờɪ ᴠà ʙấᴛ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ, ʙɪệɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ đɪềᴜ ɴàʏ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ɴóɪ ʀằɴɢ ɴᴏʀᴅ sᴛʀᴇᴀᴍ 𝟷 ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜếᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ”.

ᴄộɴɢ đồɴɢ ɴɢườɪ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ǫᴜʏ ᴍô ʟớɴ ở ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ᴄũɴɢ đã ᴠậɴ độɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴊᴜsᴛɪɴ ᴛʀᴜᴅᴇᴀᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ʟạɪ ᴛᴜᴀʙɪɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ.

ᴋɪᴇᴠ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴋêᴜ ɢọɪ áᴘ đặᴛ ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ.

“ɴếᴜ ᴄᴀɴᴀᴅᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛᴜᴀʙɪɴ, ʙấᴛ ᴋể đó ʟà ᴄʜᴏ ɢᴀᴢᴘʀᴏᴍ ʜᴀʏ Đứᴄ để ʜọ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜêᴍ… Đâʏ sẽ ʟà ᴛɪềɴ ʟệ ʜᴀɪ ɴướᴄ ɢ𝟽 ʟáᴄʜ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴀ”, ʙộ ɴăɴɢ ʟượɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.