HUYỆN THỌ XUÂN: TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT ĐỨNG THỨ 2 TRONG VÙNG VÀ THỨ 4 TRONG TỈNH

Trong 2 ngày 15 và 16-7, HĐND huyện Thọ Xuân khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5.

Huyện Thọ Xuân: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng 2 trong vùng và thứ 4 trong tỉnh

6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Huyện đã xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong toàn Đảng bộ.

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 17,5% so với cùng kỳ, bằng 52,6% kế hoạch năm (đứng 2 trong vùng và thứ 4 trong tỉnh); nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng như thu hút vốn đầu tư, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, thi học sinh giỏi cấp THCS xếp thứ 3 toàn tỉnh.

Huyện Thọ Xuân: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng 2 trong vùng và thứ 4 trong tỉnhThường trực HĐND huyện chủ toạ kỳ họp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2022, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, niềm tin, sự đồng thuận xã hội được củng cố và phát huy. Tuy vậy, cùng với những kết quả nổi bật đạt được HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung còn hạn chế, tồn tại.

Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và một số chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh đã và đang triển khai trên địa bàn, HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ban, phòng, ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát các chương trình, mục tiêu Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ huyện, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025; cụ thể hoá các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030; đồng thời tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Huyện Thọ Xuân: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng 2 trong vùng và thứ 4 trong tỉnhĐồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt công tác quản lý, điêu hành ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2022 theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Huyện Thọ Xuân: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đứng 2 trong vùng và thứ 4 trong tỉnhCác đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khoá XX; báo cáo của Ban pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân và Toà án Nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật, kết quả công tác kiểm sát và xét xử 6 tháng đầu năm 2022…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.