THỌ XUÂN : Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ Xuân

Chiều 20-7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Cùng tham gia có đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ XuânĐồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa viếng các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thọ Xuân.

Tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Thọ Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, thắp hương lên từng phần mộ các liệt sỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ XuânĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thắp hương lên từng phần mộ liệt sỹ.

Trước anh linh các Anh hùng, liệt sỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các Anh hùng, liệt sỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ XuânPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm hỏi sức khỏe thương binh Nguyễn Văn Cảnh ở thôn Căng Hạ.xã Trường Xuân

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vậy ở thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh; thương binh 1/4 Lê Xuân Khâm ở thôn Cốc Thôn và thương binh 1/4 Nguyễn Văn Cảnh ở thôn Căng Hạ, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ XuânPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Lê Xuân Khâm ở thôn Cốc Thôn, xã Trường Xuân.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã bày tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn, mất mát, hi sinh của các thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học và gia đình trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách; mong các đối tượng chính sách phát huy tinh thần cách mạng để nêu gương trong phát triển kinh tế, xây dựng tinh thần đoàn kết, đời sống văn hóa mới ở tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ XuânPhó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vậy ở thôn Phong Cốc, xã Xuân Minh.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Thọ Xuân tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; đồng thời quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang viếng nghĩa trang liệt sỹ và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Thọ XuânĐồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và đoàn công tác đã dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập và Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập – nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thọ Xuân và cũng là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29-7-1930.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.