T̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼

Gia Định nha anh Trần Văn Long Đà tổ chức Lê An Tang cho vợ chồng anh Cung Côn ̼n̼h̼ỏ̼.̼ treo Trâm người than, hàng xóm VA Lãnh đạo Chính Quyền Đà tôi đến đầu Đay CAC Nan ̼n̼h̼â̼n̼.̼
Xót Xa Đam Tang Của ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼̼

Đặt chan tôi Đầu tiên Xóm Nhỏ Thôn 10, ̼ Xá Tân Hợp, ̼ Huyền Văn Yên, ̼ Khong KHI Tang thuong bao trum noi ̼đ̼â̼y̼. Xót Xa .̼̼C̼ả̼n̼h̼ Tường Tăng thương khi AI Chung Kiên Cung Phai xót Xa khí CO TOI 3 Cơ quan Tài Đạt ngồi nhậu Trọng n̼h̼à̼.̼


Di Anh Ba nguoi Trọng Một Gia Đình Khiên nhiều người Đầu Dài ̼ Xót ̼x̼a̼.̼
Bà Trần Thị Lan ̼-̼ CO ruột hình ảnh SÚT Sui: ̼ ̼ ”quà bất ngờ, ̼ Quả Đầu ̼đ̼ớ̼n̼.̼ cả nhà Không Chet tham ̼q̼u̼á̼.̼ đen nay ta van Không thiếc Lĩnh Nam chích quái ”.
Ba Lan cho hay, ̼ Chiểu toi, ̼ Bà được bôi trơn Châu Bảo Hưng thông tin làm việc của hình ảnh ̼L̼o̼n̼g̼.̼ 5H Sáng phiên bản Sáu, ̼ Ba Cung Some nguoi than Trọng Hồ Hằng lập tức thuê xe Len Thôn Cái ̼ ( Lâm Giang ̼-̼ Văn Yên) ̼ ̼-̼ Nội lỗi ở đây, BÀ VA Gia Định là Ban Giao Thị Cửa Vợ chồng anh long VA Châu Tuyên Đế Mạng Vệ Quế An ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼ “Đường Lên Lăn Võ Cung Kho DJI, ̼ Vượt Quá Nhiều Khê, ̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼ CO DJI mới biết đến mục tiêu và như thế nào Khí Phán Mang Cá Gia Định Lên Độ LAP ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ Len đen Nội, ̼ nhin Thầy Hiền Trường, ̼ chan tay bạn muốn Như rung ̼r̼ờ̼i̼.̼ Côn Nỗi đau lớn hơn Khi nhin Thầy 3 4 Mang người cho Minh Nam Bất động trước chiếu Minh Chủ ”̼, ̼ Ba Lan MEU ̼m̼á̼o̼.̼


Rat nhieu Ba con Loi Xóm đen tiện lợi những người nhanh chóng.
Cung Theo Ba Lan, ̼ anh Long la con thứ 5 Trọng Gia Đình CO 9 ̼c̼o̼n̼.̼ Bo anh Long mat tu som, ̼ mot minh ME Tân Tạo nuoi CAC ̼c̼o̼n̼.̼ Gia Định anh long Cung is one of Nhung Hồ CO kinh te kho khan Nhất Trọng ̼t̼h̼ô̼n̼.̼
̼ “Các anh chị Không Điểu đi làm An Xá Trọng Miền Nam, ̼ Hôm nay Con Không Kip VE Đói ̼t̼a̼n̼g̼. ̼ Nhung Thị Thế Đá Bộc Mũi ̼L̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ”̼.̼


Được biết, ̼ trước khi gặp gỡ Chí Hòa, ̼ anh Long hiện có Một đời Võ và một con gái 10 tuổi
được biết đến, ̼ trước khi cuối Chí Hòa, ̼ anh Long hiện có Một đời Võ và một con gái 10 tuổi, ̼ hiện đang bài hát Cùng một người con gái. ̼ trước Di ảnh của Bố Mẹ Và em Trai, ̼ Con Gai Nhỏ ̼-̼ Người Duy Nhất Côn Lai Trọng AM 4 người Liên tục Khóc Không, ̼ goi Tên người ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Ba Lan tiếp theo, ̼ thể trước, ̼ anh Long dịu Và cuối Chí ̼H̼o̼a̼.̼ sau là Bố Mẹ Võ Chợ Mạnh ray, ̼ anh Long Đà Đũa Gia Định Lên Độ trống Quàng, ̼ ̼s̼ắ̼n̼.̼ vua roi, ̼ anh long danh dum be it Tiến, ̼ Đăng xây dựng Đăng Dở Ngỡ Nhà Thị xảy ra ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼


Đung Tiến Nan Nhân Vũ Thám SAT VE Nội An Nghi cuối ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
̼ “Không cấm trâu bò, ̼ Quải được giao 70 Triệu, ̼ Gui Me Thị Me Khong đập CẨM VI SO ̼m̼ấ̼t̼.̼ Đình Mang Ve Xay không Cái Nha Thị Chua kip làm gì ”̼, Ba Lan ̼n̼ó̼i̼.̼
sau khi xảy ra Vũ An Mạng, ̼ nhiều người đàn Trọng Thôn 10 Đà tôi tuc Trúc, ̼ gIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH anh long Trọng suốt 2 ngày ̼q̼u̼a̼.̼

Chí Bùi Thị Nguyệt Chia sẻ: ̼ ̼ “Dã man quá, ̼ Chùa Tùng Thầy Vũ giết người đáng sợ đen ̼v̼ậ̼y̼. hàng xóm với nhau, ̼ xảy ra điều này Cung rằng đau ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ trước giờ không gian dài không Cung Tý Hòa đồng, ̼ Chùa Tùng Mậu Thuận với ai không bao giờ ”.
Kết thúc Phan Thu tuc tang lễ, ̼ Thị Thế vợ chồng anh Long VA Châu Tuyên được Len Mạnh Rừng Cảnh nha chọn ̼c̼ấ̼t̼.̼ doc Đường, ̼ người than và hàng xóm Liên tục Gao Khóc, ̼ Xót Xa cho số phận ̼B̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼


Nguoi dan Khong Ai Len đập rung
word when Vũ Thám ngồi bon nguoi Trọng Gia Đình occurs, ̼ until Nay Sáu nguoi dan Xá Lam Giang ̼ (Văn Lâm) ̼ Nom nop Lo So. CAC Gia Định word when Biệt has nhanh chong lua Gia sUC trên núi Vể Nhà VI SO Nghi Phạm Vũ Thám ngồi giet Hải An Thít Trọng Lục Đói Khát Sáu kênh Nhiêu ngày Trứ một tren ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ẻ̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼“̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼n̼ớ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼ư̼a̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼ “Nương tia Thị Nhiễu Cái Phái Lâm trong đó, ̼ Nhung Cha Ái đập vào độ một minh, ̼ cần thiết làm mới ̼đ̼i̼.̼ Ma giáng xuống Đỗ Thị Phai Ru Nhau Đồng người mới đập DJI, ̼ MOI KHI VAO Sáu Bến Tục rừng, ̼ we Lai Phai noi Vu vơ, ̼ Tao vào Đế Lâm nương ray đúng cách bạn tạo Đế Phong Không gần Độ không cấm thì chết ”̼, ̼ Một người chia sẻ ̼s̼ẻ̼.̼

Show at Công An Tỉnh Yên Bái Đà Nẵng kết hợp với một số mạng LAN có thể Như Lào Cai, Sơn La ̼ để cập Bát Nghi Phạm Đặng Văn Hùng, ̼ Cộng Tác viên truy cập Văn Lung Đăng Triển Khai Rao ̼r̼i̼ế̼t̼.̼

Facebook Comments Box

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *