Triệu Sơn bứt phá về đích Nông thôn mới

Phát huy truyền thống quê hương Triệu Sơn anh hùng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; nhân dân, cán bộ huyện Triệu Sơn đoàn kết một lòng, thi đua thực hiện thành công 03 mục tiêu lớn, đó là: Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, để được công nhận là huyện NTM trong năm 2021.
Khi triển khai Chương trình xây dựng NTM xuất phát điểm của huyện thấp, năm 2010 giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn chiếm tỷ trọng thấp tới 33,2%, công nghiệp mới đạt 36,3%, dịch vụ là 30,5% trong cơ cấu giá trị sản xuất của huyện; số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện đạt 5,3 tiêu chí/xã, văn hóa, xã hội chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Triệu Sơn bứt phá về đích Nông thôn mới

Triệu Sơn rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano để chuẩn bị đón nhận huyện về NTM.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã xây dựng huyện Triệu Sơn có diện mạo khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Triệu Sơn bứt phá về đích Nông thôn mới

Nhiều cụm công nghiệp sẽ được hoàn thành trong năm tới (Ảnh minh họa).

Đến nay, huyện đã có 32/32 xã đạt chuẩn NTM, đến nay huyện đã đạt 9/9 tiêu chí NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh đã đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng giảm; tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 47,7 triệu đồng/người, gấp 3,61 lần năm 2010, khu vực nông thôn có mức thu nhập đạt 47,21 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 24,7% năm 2010 giảm xuống còn 0,92% năm 2021, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện tăng 13,7 tiêu chí/xã so với khi triển khai thực hiện Chương trình; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2021 ước đạt 135 triệu đồng ; nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao trong nông nghiệp ngày càng phát triển như: Trồng hoa, cây cảnh, trồng dưa trong nhà màng áp dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn, sản xuất lúa gạo VietGAP theo chuỗi liên kết, sản xuất chè sạch VietGAP đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh (Đến tháng 9/2021 toàn huyện đã có 8 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh)…

Triệu Sơn bứt phá về đích Nông thôn mới

Mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cho hiệu quả kinh tế cao cho người dân trong huyện.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm và chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên ngay từ khi Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện rất đồng lòng và có quyết tâm cao để phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện NTM. Nhân dân trong huyện cần cù chịu khó, năng động sáng tạo, có kiến thức hăng say lao động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền là nguồn lực quyết định sự thành công trong xây dựng NTM.

Triệu Sơn bứt phá về đích Nông thôn mới

Trường học khang trang sạch sẽ, mục tiêu giáo dục luôn được lãnh đạo huyện quan tâm

Với kết quả và kinh nghiệm đạt được trong 12 năm qua, trong thời gian tới phát huy thành tích đạt được, kiên quyết và cầu thị để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM ở giai đoạn tiếp theo và sớm trở thành đô thị trong năm tới./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.