Triệu Sơn: Người dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông

Với quyết tâm phấn đấu đến năm 2024 xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Triệu Sơn đã lựa chọn điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 là vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông.


Triệu Sơn: Người dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông

Đến nay, sau hơn 5 tháng phát động nhiều người dân ở 20/34 xã, thị trấn đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, với diện tích hiến trên 100.000 m2, tiêu biểu là các xã: Thọ Vực, Dân Lý, An Nông, Nông Trường, Xuân Thịnh, Thọ Cường, Hợp Thành…

Trong số đó, xã An Nông là địa phương được huyện Triệu Sơn chọn để chỉ đạo về đích NTM nâng cao năm 2022. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy và hưởng ứng phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông do Ủy ban MTTQ huyện phát động, với cách làm phù hợp, phát huy vai trò đầu tầu của từng cán bộ, đảng viên trong các chi bộ, phong trào hiến đất của xã đang là điểm sáng của huyện để các địa phương khác học tập. Chỉ sau 4 tháng phát động Nhân dân hiến đất, đến nay toàn xã đã có 370 hộ tự nguyện hiến đất với diện tích trên 7.500 m2.

Triệu Sơn: Người dân tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông

Để thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả cao, huyện Triệu Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo; giao Ủy ban MTTQ huyện tham mưu xây dựng Đề án vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, đồng thời phát động Nhân dân tham gia hiến đất, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường huyện đạt 100% chiều dài; đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm đạt trên 60% trở lên chiều dài cần mở rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.